Những lưu ý khi đóng phí bảo hiểm (CẦN ĐỌC)

Những lưu ý khi đóng phí bảo hiểm (CẦN ĐỌC)

Lưu ý khi thanh toán phí qua tư vấn viên

1. Kiểm tra sự phù hợp của ấn chỉ thu tiền mà Tư vấn viên sử dụng để thu tiền từ Quý khách. Ấn chỉ thu tiền của Bảo Việt Nhân thọ được coi là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Có đóng dấu đỏ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; 
 • Ghi rõ ngày tháng thu tiền và chữ ký của người nhận tiền;
 • Ngày đóng tiền của Quý khách nằm trong hạn sử dụng thể hiện trên ấn chỉ thu tiền;
 • Được sử dụng phù hợp với từng trường hợp đóng tiền của Quý khách.
 • Các thông tin khác trên ấn chỉ thu tiền được kê khai đầy đủ và không tẩy xóa.
 • Ấn chỉ thu tiền nguyên vẹn không bị cắt, xén..

2. Ký tên tại phần người nộp tiền và chỉ đóng đủ số tiền thể hiện trên giấy yêu cầu bảo hiểm, hóa đơn thu phí bảo hiểm và văn bản thông báo của Bảo Việt Nhân thọ đối với từng trường hợp đóng phí tương ứng.

3. Yêu cầu tư vấn viên thu tiền ghi rõ ngày thu tiền, ký tên tại phần người nhận tiền và giao đầy đủ liên ấn chỉ thu tiền hợp lệ.

4. Lưu giữ đầy đủ và nguyên vẹn những ấn chỉ thu tiền của Bảo Việt Nhân thọ để làm bằng chứng xác nhận số tiền mà Quý khách đã đóng đồng thời là cơ sở để Bảo Việt Nhân thọ giải quyết các khiếu nại phát sinh liên quan đến khoản tiền này.

5. Đối với việc thu phí bằng ứng dụng Mobile App, Quý Khách lưu ý

 • Nộp tiền theo số phí bảo hiểm được in trên Biên nhận thu phí in từ thiết bị thu phí bảo hiểm (Quý khách có thể sử dụng các loại thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt (Bằng đồng Việt Nam) để đóng phí bảo hiểm).
 • Ký trên Biên nhận thu phí bảo hiểm đối với liên Tư vấn viên giữ và yêu cầu Tư vấn viên ký trên liên Quý khách lưu.
 • Sau 02 ngày làm việc, hóa đơn điện tử sẽ được khởi tạo và chuyển lên Cổng thông tin khách hàng của BVNT theo địa chỉ https://mybvlife.baovietnhantho.com.vn hoặc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để tải ứng dụng MyBVLife trên App Store/CH Play hỗ trợ Quý khách tra cứu/nhận hóa đơn điện tử vào bất cứ thời điểm nào (xem thông báo triển khai hóa đơn điện tử tại đây).

Lưu ý khi thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng

1. Chuyển khoản đầy đủ số phí định kỳ cần nộp. Trường hợp ngân hàng thu phí chuyển khoản, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp với ngân hàng, không trừ vào phần phí định kỳ cần nộp.

2. Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ các thông tin sau: 

 • Tên của bên mua bảo hiểm. 
 • Số hợp đồng bảo hiểm. 
 • Đóng phí cho kỳ phí từ ngày … đến ngày .....
History
  3Inquiry